Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Ban Lãnh đạo công ty xổ số hải phòng

Ban Lãnh đạo công ty bao gồm :

* Chủ tịch Hội đồng thành viên .

* Tổng giám đốc .

* Hai Phó tổng giám đốc :
- Một đồng chí phụ trách kinh doanh .
- Một đồng chí phụ trách nội chính .

* Một đồng chí Kiểm soát viên .