Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Ngày 27/03/2013 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng Giải đặc biệt trị giá 1,2 tỷ đồng (06 vé) mở thưởng ngày 19/03/2013

  Ngày 27/03/2013 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng Giải đặc biệt trị giá 1,2 tỷ đồng (06 vé) mở thưởng ngày 19/03/2013