Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Ngày 06/11/2013 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng Giải đặc biệt XSKT miền Bắc trị giá 1 tỷ 400 triệu đồng mở thưởng ngày 30/10/2013
Ngày 06/11/2013 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng Giải đặc biệt XSKT miền Bắc trị giá 1 tỷ 400 triệu đồng mở thưởng ngày 30/10/2013 .