Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Ngày 13/06/2016 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng 06 vé trúng Giải đặc biệt XSKT miền Bắc trị giá 1,2 tỷ đồng mở thưởng ngày 04/06 và 05/06/2016

 
Ngày 13/06/2016 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng 06 vé trúng Giải đặc biệt XSKT miền Bắc trị giá 1,2 tỷ đồng mở thưởng ngày 04/06 và 05/06/2016