Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Ngày 20/02/2017 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 03 giải Đặc Biệt và 02 giải phụ giải Đặc Biệt XSKT Miền Bắc, trị giá 3 tỷ 40 triệu đồng, mở thưởng ngày 09/02/2017


Ngày 20/02/2017 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 03 giải Đặc Biệt và 02 giải phụ giải Đặc Biệt XSKT Miền Bắc, trị giá 3 tỷ 40 triệu đồng, mở thưởng ngày 09/02/2017.