Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Ngày 05/01/2023 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng giải Đặc Biệt tích lũy Lôtô 3x23 mở thưởng ngày 04/01/2023, trị giá: 270 triệu đồng.


Ngày 05/01/2023 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng giải Đặc Biệt tích lũy Lôtô 3x23 mở thưởng ngày 04/01/2023, trị giá: 270 triệu đồng.