Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Ngày 04/08/2022 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng giải Đặc Biệt tích lũy Lôtô 3x23 trị giá: 110 triệu đồng. Từ ngày 04/8 -> 07/8/2022 giải Đặc Biệt tích lũy Lôtô 3x23 trị giá: 50 triệu đồng


Ngày 04/08/2022 Công ty Xổ số Hải Phòng trao thưởng cho 04 Khách hàng trúng giải  Đặc Biệt tích lũy Lôtô 3x23 trị giá: 110 triệu đồng. Từ ngày 04/8/2022 đến ngày 07/8/2022 giải Đặc Biệt tích lũy Lôtô 3x23 trị giá: 50 triệu đồng.Bài viết cùng chuyên mục